EBP Consulting helpt uw onderneming

Het advies van de experts van EBP Consulting helpt u om meer overheidsopdrachten binnen te halen.

Verhoog uw kansen op succes en haal overheidsopdrachten binnen

Jaarlijks publiceren meer dan 20.000 aanbesteders in België en Europa honderdduizenden overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten.

Met een aandeel van meer dan 10% van het Belgische BBP zijn overheidsopdrachten een reële kans voor bedrijven om zaken te doen. Ontdek hoe u van deze overheidsopdrachten kunt profiteren met het advies van EBP Consulting.

Volledige controle over elke stap van het proces van een overheidsopdracht

 • 1. Voorbereidingsfase

  1. Voorbereidingsfase

  In het kader van hun prospectie kunnen administraties bedrijven raadplegen of om advies vragen alvorens formeel een overheidsopdrachtprocedure te starten, omdat ze niet altijd op de hoogte zijn van de ins en outs van wat ze op het punt staan te kopen.

  Dit is het moment om uw producten of diensten aan hen bekend te maken, terwijl u zich bewust bent van de juridische aspecten van hun statuut als administratie. Wij adviseren u over de aanpak van de administratie, met name via ons accreditatiedossier.

  U kunt ook de markt in kaart brengen voordat u reageert op overheidsopdrachten met onze Tenderscan-tool.

 • 2. Opmaakfase

  2. Opmaakfase

  Zodra de behoefte is gedefinieerd, maakt de administratie haar bijzonder bestek op. U heeft geen inbreng in deze fase.

 • 3. Bekendmakingsfase

  3. Bekendmakingsfase

  Afhankelijk van de gekozen procedure maakt de administratie haar overheidsopdracht op en publiceert ze in de nodige media of raadpleegt ze de bedrijven. Met de juiste tools en een proactieve aanpak vindt u de interessante opdrachten voor uw bedrijf.

  Om op een overheidsopdracht te kunnen reageren, is het ook noodzakelijk om een minimale kennis van de geldende wetgeving te hebben, teneinde de verschillende fasen van de overheidsopdrachtprocedure te begrijpen.

  Wij kunnen u helpen bij de opmaak van uw offertes en u uitleggen hoe u een offerte kunt indienen via het E-Tendering platform of hoe u efficiënt een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) kunt invullen.

 • 4. Selectiefase

  4. Selectiefase

  De administratie ziet er bij de selectie van ondernemingen op toe dat zij niet van de gunningsprocedure worden uitgesloten (verificatie van de uitsluitingsgronden) en dat zij over de vereiste draagkracht beschikken om de overheidsopdracht uit te voeren (selectiecriteria).

  Wat moet ik doen om als goede opdrachtnemer te worden beschouwd? Wij helpen u te begrijpen hoe deze stap werkt en het verschil te maken.

 • 5. Gunningsfase

  5. Gunningsfase

  Alvorens offertes te quoteren, gaat de overheid na of deze in overeenstemming zijn met de voorschriften en de bepalingen van het bijzonder bestek. Zij zal de overheidsopdracht gunnen aan de economisch meest voordelige offerte.

  De opdracht is aan u gegund: gefeliciteerd! U kunt uw prestaties starten.

  De opdracht wordt gegund aan een andere inschrijver: het kan interessant zijn om een analyse uit te voeren om te begrijpen wat er mis ging. Wij kunnen u helpen om de redenen te achterhalen en u de grondslag van de gemotiveerde gunningsbeslissing uitleggen. Als u het gevoel heeft dat u op enigerlei wijze benadeeld bent bij de gunning van een overheidsopdracht, kunnen wij u adviseren over de opportuniteit van een eventueel beroep.

 • 6. Uitvoeringsfase

  6. Uitvoeringsfase

  De opdrachtnemende inschrijver voert de opdracht uit overeenkomstig zijn offerte en de bepalingen van het door de overheid opgemaakte bijzondere bestek. U kunt problemen ondervinden (vertragingen, tekortkomingen), verschillen in de interpretatie van de opdracht met de administratie of de noodzaak om de opdracht te wijzigen. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering.

Toegewijd advies

Wij stellen een consultant tot uw beschikking om u te adviseren en bij te staan in al uw activiteiten. Indien nodig zal hij uw contactpersoon zijn, zowel op afstand als in de buurt.

Incompany training

Naast de door EBP georganiseerde trainingen, organiseren we ook trainingen op maat. Afhankelijk van uw beschikbaarheid komt een ervaren trainer u rechtstreeks in uw kantoor coachen, om zo veel mogelijk kennis over te dragen en uw team autonoom te maken.

Detachering van experts

Onze consultants kunnen rechtstreeks in uw teams worden geïntegreerd en u begeleiden bij uw project. Als echte "Zwitserse zakmessen" voor overheidsopdrachten kunnen zij verschillende soorten posities innemen en de leemte in uw middelen opvullen.

Wie zijn de klanten van EBP Consulting?

EBP Consulting staat regelmatig verschillende publieke en private organisaties bij door hen te voorzien van advies, begeleiding, opleiding en ICT-instrumenten in het kader van overheidsopdrachten.

EBP is erkend en heeft sinds zijn oprichting bijgedragen aan meer dan 10.000 openbare projecten.

Zie hieronder enkele voorbeelden van organisaties die op ons vertrouwen.

Zorgsector

UMC Sint-Pieter, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, CHR Citadelle, UZ Brussel, Sint-Pieters Ziekenhuis Ottignies, Jessa Ziekenhuis, Vivalia Ziekenhuis Luxemburg, Heilig Hart Ziekenhuis Lier, AZ Vesalius, Onafhankelijke Ziekenfondsen, OLV Aalst-Asse-Ninove, Grand Hôpital de Charleroi, Zorgnet Vlaanderen, Icuro vzw …

Federale overheden

FOD Justitie, Kansspelcommissie, FOD Sociale Zekerheid, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Economie, POD (Programmatorische Overheidsdienst) Duurzame Ontwikkeling, Fedict (Federale Overheidsdienst ICT), Fedesco, Koninklijke Muntschouwburg …

Onderwijs

Vrije Universiteit Brussel (VUB), GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSOK), Hogeschool Gent, Sovoreg vzw, Arteveldehogeschool, Europese School, Gesubsidieerd Vrije Basisschool De Bloesem, Universiteit Gent, SG Rivierenland ...

Overheidsbedrijven & intercommunales

Infrabel, OWT (anciennement SRWT), Ores, Vivaqua, CILE, Institut des radioéléments, De Lijn, NMBS-SNCB, MIVB-STIB, Belgoprocess, Eandis, NIRAS-ONDRAF, SCK-CEN, Infrabel, Bpost, ...

Private ondernemingen

Coca Cola, Statkraft, EDS Belgium, Acerta, Belfius, Canon, COVAST, Sodexo, Pfizer, UNIZO, VOKA, AG Insurance, Toyota, Dell, AIB-Vinçotte, Cronos, GE Healthcare, IC Verzekeringen, Konica, RealDolmen, Staples, Unilever, Securitas, Securex …

Gemeenschappen & Gewesten

Vlaams Agentschap voor Overheidsopdrachten, Waalse Overheidsdienst, Mobiliteit & Openbare Werken (Vlaamse Overheid), Vlaamse Gemeenschapscommissie, Mediatheek van de Franstalige Gemeenschap, ETNIC, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Point Culture, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Kempen & Maas, RTBF, Fondation Rurale de Wallonie, AWIPH …

Lokale besturen

Stad Brussel, gemeente Vilvoorde, gemeente Watermaal-Bosvoorde, provincie Luxemburg, OCMW  van Waterloo, OCMW van Lasne, stad Doornik, gemeente Oupeye, provincie Luik …

Hoe ons contacteren?

 • Wilt u meer weten over de algemene voorwaarden? >>

  De hierboven vermelde gegevens zijn noodzakelijk om de verwerking van uw aanvraag en de toegang tot onze diensten correct uit te voeren en om informatie te ontvangen rond deze diensten. Conform de AVG kan u deze gegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen via een mail naar gdpr@ebp.be. Door ondertekening van dit formulier aanvaardt u de Algemene Voorwaarden.

Scroll to Top