De Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten 2020

Hier vindt u de meest recente wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten

De teksten betreffende overheidsopdrachten in België en op Europees niveau

De specifieke regels voor overheidsopdrachten worden op verschillende niveaus vastgesteld en zijn afhankelijk van het geraamde bedrag, het soort opdracht (werken, leveringen of diensten), de aanbestedende dienst, enz.

 

Door middel van haar richtlijnen zet Europa de globale lijnen voor overheidsopdrachten uit.

 

Elke lidstaat zet deze richtlijnen om in nationaal recht. In België worden de richtlijnen omgezet door middel van wetten en koninklijke besluiten, die worden geïnterpreteerd in het licht van de rechtspraak van de Raad van State en de Rechtbank van eerste aanleg.

 

Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de meest actuele wetgeving, om onaangename verrassingen tijdens de procedure te voorkomen. EBP Consulting centraliseert alle benodigde informatie voor u.

benl_ebp_triangle_lois_V2

Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

UEA

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

application/pdf UEA (nl)

Richtlijn 2014/55/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2009/81/EG
Richtlijn 2004/18/EG
Richtlijn 2004/17/EG
Richtlijn 92/13/EEG
Richtlijn 89/665/EEG

Wetgeving inzake overheidsopdrachten

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016

Wet van 13 augustus 2011
Wet van 17 juni 2013
Wet van 15 juni 2006
Wet van 24 december 1993 – Geconsolideerde tekst – Versie 25 februari 2010

Koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten

Koninklijk besluit 2018

Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2018.

application/pdf K.B. 15 april 2018 - Versie B.S.

Koninklijk besluit 2017
Koninklijk besluit 2014
Koninklijk besluit 2013
Koninklijk besluit 2012
Koninklijk besluit 2011
Koninklijk besluit 2010
Koninklijk besluit 1998
Koninklijk besluit 1996

De rechtspraak en rechtsleer inzake overheidsopdrachten

De rechtspraak en rechtsleer evolueren dagelijks mee met de gevallen.

Wij bieden verschillende methoden aan om u te informeren en om u in staat te stellen de overheidsopdrachten beter te beheersen.

Adviesverlening op afstand of in uw kantoor

Onze experts ondersteunen u bij elke stap van het proces en begeleiden u met best practices.

Jaarboek Overheidsopdrachten

Volledig en praktisch naslagwerk van de rechtspraak: meer dan 1.000 pagina's met de commentaren op de rechtspraak en de bijdragen uit de rechtsleer tot de actualiteit rond overheidsopdrachten.

Individuele of groepscursussen

Van introductie tot vervolmaking: meer dan 200 opleidingen op het gebied van overheidsopdrachten voor zowel de openbare als de privésector.

Congressen en seminaries

Onze events stellen administraties en bedrijven in staat elkaar te ontmoeten en op de hoogte te blijven van de rechtspraak.

Alle wetgeving inzake overheidsopdrachten in één keer downloaden?

Vul dit formulier in en wij sturen u een dossier met alle richtlijnen, wetten en koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten in België.

  • Wilt u meer weten over de algemene voorwaarden? >>

    De hierboven vermelde gegevens zijn noodzakelijk om de verwerking van uw aanvraag en de toegang tot onze diensten correct uit te voeren en om informatie te ontvangen rond deze diensten. Conform de AVG kan u deze gegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen via een mail naar gdpr@ebp.be. Door ondertekening van dit formulier aanvaardt u de Algemene Voorwaarden.

Scroll to Top